Leromlott városi területek rehabilitációja Demecserben

TOP 4.3.1. -15-SB1-2016-00009 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja Demecserben” A projekt célja a lakhatási integráció feltételeinek megalapozása volt. Ennek érdekében a korábban benyújtott TOP-5.2.1 pályázathoz hasonlóan az alábbi 4 területre fókuszált: Lakhatás-foglalkoztatás-családok-integráció. A projekt az alábbi támogatható tevékenységeket tartalmazott: Felhívás 3.1.1 pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek: 2 db 2 lakásos, 1 db 1 lakásos szociális bérlakás építése önkormányzati ingatlanokon a beavatkozási területen és kapcsolódó eszközbeszerzés, magántulajdonban lévő ingatlan(ok) megvásárlása és eze(ke)n bérlakás(ok) kialakítása és kapcsolódó eszközbeszerzés eredményesen befejezésre került. A projekt sikeresen megvalósult, a vállalások teljesítése megtörtént. Felhívás 3.1.2 pont A), B) pontjában felsorolt tevékenységek: A közösségi ház kialakítása közösségi térrel, mosodával, tankonyhával és tároló helyiséggel, fűtéskorszerűsítés és kapcsolódó eszközbeszerzés megvalósításra került. Térfigyelő Kamerák kihelyezése az akcióterületen megvalósult. Felhívás 3.1.2 pont D) pontjában felsorolt tevékenységek: A kialakításra kerülő szociális bérlakások környezetrendezése és kerítésük felújítása befejeződött. A közösségi ház környezetében játszótér kialakítása megtörtént. Önkormányzati Út felújítása az akcióterületen 400 m hosszan – megépült. Felhívás 3.1.3 pontjában felsorolt tevékenységek voltak, melyek megvalósításra kerültek: a) A projekt keretében valamennyi épület esetében megtörtént a hőszigetelés, valamint a szociális lakásokon a napelemek beüzemelésre kerültek a nem megújuló energiafelhasználás csökkentése érdekében. b) A bontások és az átalakítások kapcsán az azbesztmentesítés megvalósult a felhívás 3.2 fejezetében foglaltak alapján. c) Valamennyi nem lakófunkciójú épület esetében megtörtént az akadálymentesítés. d) A projekt keretében a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“ c. dokumentum iránymutatásait követve megtörtént a projekttel kapcsolatos tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása. A felhívás 3.2 pontjának teljesülése: 1) A TOP-5.2.1 projekt keretében az akcióterület vonatkozásában az IVS felülvizsgálatát elvégeztük. 2) A program összhangban áll a település stratégiai dokumentumaival, mely a PET-ben...

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008 Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova– Demecser kerékpárút kialakítása

Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova– Demecser kerékpárút kialakítása Kedvezményezett neve: Demecser Város Önkormányzat Projekt címe: „Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova– Demecser kerékpárút kialakítása A projekt megvalósításának kezdete: 2017.05.03. A projekt befejezési dátuma: 2023.09.30. A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008 Szerződött támogatás összege: 259 254 136 Ft Támogatás mértéke (%-ban): 100 % Projekt tartalmának bemutatása: Megvalósult a projekt célja, azaz megépült a Borzsova-Demecser összekötő, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítmények. A projekt közvetlen célja is megvalósult, azaz létrejött a Demecser – Borzsova tanya települések között kiépítendő kerékpárút hálózat 3,1 km hosszúságban. A megépült Demecser Borzsova szakasz, a település belterületét köti össze a szomszédos Borzsova-tanyával. A fejlesztés hálózatot képez, és szinergiában van Demecser- Borzsova, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményekkel. Elért eredmények: a) a településrész közlekedési úthálózata kerékpárosbaráttá alakult. b) a településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között létrejött a kerékpáros összeköttetés. c) a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kényelmes, akadálymentes és biztonságos kerékpáros útvonalon közelíthetőek meg. A projekt hozzájárult a járásközpont elérhetőségének biztonságos megközelítéséhez, a már kiépített kerékpárutakhoz való...

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem – Demecser Nyugat – Keleti – Kékkel összekötő kerékpárút létesítése”

Kedvezményezett neve: Demecser Város Önkormányzata Projekt címe: „Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem – Demecser Nyugat – Keleti – Kékkel összekötő kerékpárút létesítése” A projekt megvalósításának kezdete: 2016.02.18. A projekt befejezési dátuma: 2019.06.20. A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009 Szerződött támogatás összege: 158,14 millió Ft Támogatás mértéke (%-ban): 100 % Projekt tartalmának bemutatása: Megvalósult a projekt célja, azaz megépültek a Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítmények. A Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó kiépítendő kerékpárút hálózat megvalósítása 1665,6 méter hosszúságban épült meg, így mind a bel-, és külterületén működő vállalkozások, a város közszolgálati és turisztikai jelentőséggel bíró létesítményei, szociális intézményei, kerékpárral biztonságosan és fenntartható, környezetkímélő módon megközelíthetőek lettek. A fejlesztés hálózatot képez, és szinergiában van Demecser- Borzsova, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményekkel. Elért eredmények: a) a településrész közlekedési úthálózata kerékpárosbaráttá alakult. b) a településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között létrejött a kerékpáros összeköttetés. c) a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kényelmes, akadálymentes és biztonságos kerékpáros útvonalon közelíthetőek meg. A projekt hozzájárult a járásközpont elérhetőségének biztonságos megközelítéséhez, a már kiépített kerékpárutakhoz való csatlakozással. A kerékpáros barát útvonal külterületi, lakott településrészt, és lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyeket köt össze a belterülettel, a településközponttal – Demecser belterület – Demecser külterület közigazgatási határig, ahol csatlakozik a Kéken megvalósítandó...

Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt

Demecser Város Önkormányzata, Gégény Község Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Székely Község Önkormányzata, Építési és Közlekedési Minisztérium A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2025.11.15. Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 850 598 452 Ft A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 86.690163 % A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.1-15-2016-00018 A projekt tartalma A projekt megvalósulási helyszínei Demecser, Gégény, Kék és Székely települések. A beruházásnak három fő célja volt: – Demecser város vízmű telepén kitermelt nyersvíz vas-, mangán-, ammónium- és arzéntartalma meghaladja a 201/2001. sz. Korm. Rendeletben előírt ivóvíz minőségi határértékeket. A vízműtelepen jelenleg is komplett víztisztítás technológia üzemel, azonban a szolgáltatott víz mangán és ammóniatartalma rendszeresen meghaladja, arzéntartalma időnként eléri, illetve meghaladja a vonatkozó határértékeket. A beruházás egyik célja a meglévő tisztítástechnológia fejlesztése volt, amely eredményeként biztosítható az érvényes előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz előállítása. – Demecser ellátatlan településrészein a vízellátást biztosító gerincvezeték kiépítése. – A hálózatrekonstrukció keretében a vízelosztó hálózatok másodlagos vízminőség romlásának felszámolása a csőhálózatok hidraulikai viszonyainak javításával, egyes korrodált csőanyagú szakaszok cseréjével, és a csőhálózatok mechanikai tisztítását lehetővé tevő szivacsdugó berakó és kivető helyek kiépítésével. – A kitermelt nyersvíz vas-, mangán-, ammónium- és arzéntartalma meghaladja a 201/2001. sz. Korm. rendeletben előírt ivóvíz minőségi határértékeket. A vízműtelepen jelenleg szűrtvízzel üzemelnek, azonban a kimenő víz mangán, ammóniatartalma, továbbra is rendszeresen meghaladja az ide vonatkozó határértékeket. A cél tehát egy olyan technológia kiépítése volt, mely révén biztosítható az érvényes előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz előállítása. A vízkezelési technológia úgy került megtervezésre, hogy a kezelt víz minősége a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet előírásait kielégítse. A kutak vízkémiai és gázvizsgálati eredményei alapján a tervezett vízkezelési technológia vas- mangán- és arzénmentesítés, ammóniamentesítés és fertőtlenítés folyamatokból áll. Kapcsolat...