DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
ÓVODA UDVARÁNAK
FEJLESZTÉSE

Élhetőbb településkép kialakítása” című VP6-19.2.1.-66-4-17 kódszámú felhívás alapján nyerte el a Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde az óvoda udvarának felújítására szóló pályázatát, melyre 4,69 m ft Támogatást kapott a LIEDER csoporttól. Melyből udvari játékok, kerti padok, napelemes kandeláberek, udvari fa kerti kukák és fák kerülnek telepítésre. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió...

DEMECSER „ÉRTÉKEI”

Egy beszélgetés sorozat készült, melyben bemutatásra kerülnek Demecseri és Borzsovai gyökerekkel élő emberek. Akik ezt a földet tekintik szülőföldjüknek. Ide születtek. Gyermek és fiatal felnőtt éveiket is itt élték. Nagyon sok különleges ember született és születik ma is Demecser városában. Az érték mindenkiben ott vibrál. Akikkel a beszélgetések létrejöttek, mindannyian más és más területet képviselnek az életben, munkájukban. Mégis, egy dolog közös mindannyijuk életében. Hittek bennük. Innen indulva kezdtek el ők is hinni önmagukban. Szülőként az életünk egyik fontos és kiemelt feladata: hinni a gyermekünkben. Hinni az ő álmában. Hinni azt, hogy mindent megtettünk a nevelés során, amely hozzásegíti a kislányunkat, kisfiúnkat merni, álmodni. A család bele kell, hogy építse a gyermekbe a hitet, hogy képes bármire, amit elképzel magának. Iskolát, szakmát, karriert. Mert akiben bíznak, hisznek, őt képessé is teszik. Motiválják a gyermekben szunnyadó jövőt. Ezek a beszélgetések mindenki felé üzenetek. Mi is a titok, amit be tudunk építeni a saját éltünkbe az ő sikerükből? Legyünk büszkék rá, hogy ilyen sok értékes ember él Demecserben. Éljünk hittel, sikerrel és egymás...

Városi Piac Építése

Pályázó neve: Demecser Város Önkormányzata Projekt megnevezése: Városi piac építése Demecserben Projekt azonosító: TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 Támogatás összege: 272 783 465 HUF Támogatás mértéke: 100 % A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30. Demecser település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától északkeletre, mintegy 25 km távolságra, közelebbről Felső-Szabolcsban, a Lónyai csatorna északi oldalán, a Nyírség és Rétköz határán fekszik. Adottságai folytán a Rétköz természetes központja. A település állandó lakosságszáma a jelenlegi adatok alapján 4328 fő. A város megközelíthetősége több közlekedési alternatívával is kiválóan megvalósítható. Vasúton a 100-as jelzésű Budapest-Záhony fővonalának egyik állomása, míg közúton egy 6 és egy 2 kilométeres bekötő csatlakozása van a 4-es számú, elsőrendű főútvonalról. A település a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint a komplex programmal fejlesztendő Kemecsei Járásban található. Demecser Város Önkormányzata a benyújtott Támogatási Kérelmet a Felhívás Területspecifikus mellékletének 1.2 pontjában szereplő, elkülönített fejlesztési célok/ forrásfelhasználási keretek közül a minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszegből kívánja finanszírozni. A település intézményi ellátottsága kitűnő, minden alapvető szolgáltatás biztosított a városban. Demecser Városban jelentős, nagyszámú dolgozói létszámot foglalkoztató vállalkozás nem működik, a jellemző foglalkoztatói kör a mezőgazdasági és a kereskedelmi ágazatban tevékenykedik. A település aktív dolgozói állományából az önkormányzat intézményhálózata jelentős arányban biztosítja a foglalkoztatást, melynek jelentős része a jól szervezett, széles tevékenységi kört ellátó közfoglalkoztatási program keretében merül fel. A projekt beruházás helyszíne: 4516 Demecser, Vasút út, hrsz. 844. az Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg beépítetlen belterület. A településen jelenleg a Dózsa György utcában lévő üres telken működik egy „piac”, mely nem felel meg egy városi piacnak. A területen három betonsáv húzódik és mindössze néhány árusító asztal található. Az ide érkező árusok kénytelenek magukkal hozni pavilonokat és árusító asztalokat is....

Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Demecseren

A projekt a tervezett tartalommal megvalósult, a beruházás 2021.06.30-ra befejeződött. Pályázó neve: Demecser Város Önkormányzata Projekt megnevezése: „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecseren” Projekt azonosító: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044 Támogatás összege: 176 834 400 HUF Támogatás mértéke: 100 % A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30. A) PROJEKT CÉLJA: 1. A vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozással. A beavatkozás legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. Az intézkedés magában foglalja a fejlesztéssel érintett település társadalmi-gazdasági, tervezési és megvalósítási tevékenységeinek összességét, amely így hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, műszaki-fizikai állomány megújításához, szolgála a természetes és épített környezet védelmét, valamint a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítását. 2. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzése és –kezelés előmozdítása: a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztés esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A projekt tervezése során  a vizek helyben tartásának lehetősége biztosított olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek: 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Az alábbi pontokból szükséges fejlesztési irányok megjelölve. A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója...