TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem – Demecser Nyugat – Keleti – Kékkel összekötő kerékpárút létesítése”

Megvalósult a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem – Demecser Nyugat – Keleti – Kékkel összekötő kerékpárút létesítése”   Megvalósult a projekt célja, azaz megépült a Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítmények. A Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó kiépítendő kerékpárút hálózat megvalósítása 1665,6 méter hosszúságban épült meg, így mind a bel-, és külterületén működő vállalkozások, a város közszolgálati és turisztikai jelentőséggel bíró létesítményei, szociális intézményei, kerékpárral biztonságosan és fenntartható, környezetkímélő módon megközelíthetőek lettek. A fejlesztés hálózatot képez, és szinergiában van Demecser- Borzsova, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményekkel. Elért eredmények: a) a településrész közlekedési úthálózata kerékpárosbaráttá alakult. b) a településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között létrejött a kerékpáros összeköttetés. c) a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kényelmes, akadálymentes és biztonságos kerékpáros útvonalon közelíthetőek meg. A projekt hozzájárult a járásközpont elérhetőségének biztonságos megközelítéséhez, a már kiépített kerékpárútakhoz való csatlakozással. A kerékpáros barát útvonal külterületi, lakott településrészt, és lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyeket köt össze a belterülettel, a településközponttal – Demecser belterület – Demecser külterület közigazgatási határig, ahol csatlakozik a Kéken megvalósítandó...

Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt

Demecser Város Önkormányzata, Gégény Község Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Székely Község Önkormányzata, Építési és Közlekedési Minisztérium Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 850 598 452 Ft A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 86.690163 % A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.1-15-2016-00018 A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2023.08.11. A projekt tartalma A projekt megvalósulási helyszínei Demecser, Gégény, Kék és Székely települések. A beruházás három fő célja: – Demecser város vízmű telepén kitermelt nyersvíz vas-, mangán-, ammónium- és arzéntartalma meghaladja a 201/2001. sz. Korm. Rendeletben előírt ivóvíz minőségi határértékeket. A vízműtelepen jelenleg is komplett víztisztítás technológia üzemel, azonban a szolgáltatott víz mangán és ammóniatartalma rendszeresen meghaladja, arzéntartalma időnként eléri, illetve meghaladja a vonatkozó határértékeket. A beruházás egyik célja a meglévő tisztítástechnológia fejlesztése, amely eredményeként biztosítható az érvényes előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz előállítása. – Demecser ellátatlan településrészein a vízellátást biztosító gerincvezeték kiépítése. – A hálózatrekonstrukció keretében a vízelosztó hálózatok másodlagos vízminőség romlásának felszámolása a csőhálózatok hidraulikai viszonyainak javításával, egyes korrodált csőanyagú szakaszok cseréjével, és a csőhálózatok mechanikai tisztítását lehetővé tevő szivacsdugó berakó és kivető helyek kiépítésével. – A kitermelt nyersvíz vas-, mangán-, ammónium- és arzéntartalma meghaladja a 201/2001. sz. Korm. rendeletben előírt ivóvíz minőségi határértékeket. A vízműtelepen jelenleg szűrtvízzel üzemelnek, azonban a kimenő víz mangán, ammóniatartalma, továbbra is rendszeresen meghaladja az ide vonatkozó határértékeket. A cél tehát egy olyan technológia kiépítése, mely révén biztosítható az érvényes előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz előállítása. A vízkezelési technológia úgy kerül megtervezésre, hogy a kezelt víz minősége a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet előírásait kielégítse. A kutak vízkémiai és gázvizsgálati eredményei alapján a tervezett vízkezelési technológia vas- mangán- és arzénmentesítés, ammóniamentesítés és fertőtlenítés folyamatokból áll. Kapcsolat Demecseri Közös Önkormányzati...

Kerékpárút II. ütem

  Pályázó a minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére nyújtja be kérelmét   A pályázó önkormányzat jelen konstrukcióban projektötletet nyújt be. Alátámasztására rendelkezik engedélyezési tervdokumentációval, és építési engedéllyel, melyek felülvizsgálata, és esetleges átdolgozása szükséges a konstrukció szerinti előírásoknak.   a) projekt célja: A projekt általános célja a Kemecsei járás kerékpáros infrastruktúrájának kialakítása és továbbfejlesztése széles társadalmi és területi összefogással a kerékpározás, mint fenntartható, környezetbarát közlekedési mód bővítése érdekében. A projektgazda Önkormányzat a környező településekkel, kistérséggel átgondolt, közösen egyeztetett, nagyszabású kerékpár fejlesztési akciót tervez megvalósítani, melynek főbb állomásaként meg kívánják építeni Demecser-Borzsova, Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményeket., A projekt átfogó célja, hogy a már megépített, illetve megtervezett szakaszok egy összefüggő, teljes lefedettséget adó kerékpárút-hálózattá álljon össze. Jelen projekttel érintett Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó . Közvetlen célja a Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó kiépítendő kerékpárút hálózat megvalósítása 1665,6 méter hosszúságban annak érdekében, hogy mind a bel-, és külterületén működő vállalkozások, a város közszolgálati és turisztikai jelentőséggel bíró létesítményei, szociális intézményei, kerékpárral biztonságosan és fenntartható, környezetkímélő módon megközelíthető legyen. A kerékpárút nyomvonalának tulajdonjoga a Magyar Államé, kezelője a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állami Közútkezelő, és a Felsőtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. 3827. sz. Nyírbogdány-Dombrád ök. út 85, 87; Lónyai főcsatorna 016, 86, 178 A fejlesztés hálózatot képez, és szinergiában van Demecser- Borzsova, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményekkel, melyek megvalósítás jelent projekt részét képezik. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek...

Kerékpárút I. ütem

A pályázó önkormányzat jelen konstrukcióban projektötletet nyújt be. Alátámasztására rendelkezik engedélyezési tervdokumentációval, és építési engedéllyel, melyek felülvizsgálata, és esetleges átdolgozása szükséges a konstrukció szerinti előírásoknak.   Terület specifikus mellékletének 1.2 pont: Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg   a) projekt célja: A projekt általános célja a Kemecsei járás kerékpárosinfrastruktúrájának kialakítása és továbbfejlesztése széles társadalmi és területi összefogással a kerékpározás, mint fenntartható, környezetbarát közlekedési mód bővítése érdekében. A projektgazda Önkormányzat a környező településekkel, kistérséggel átgondolt, közösen egyeztetett, nagyszabású kerékpár fejlesztési akciót tervez megvalósítani, melynek főbb állomásaként meg kívánják építeni Demecser-Borzsova, Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményeket., A projekt átfogó célja, hogy a már megépített, illetve megtervezett szakaszok egy összefüggő, teljes lefedettséget adó kerékpárút-hálózattá álljon össze. Jelen projekttel érintett Demecser Borzsova szakasz mely a település belterületét köti össze a szomszédos településsel, Borzsova-tanyával.   Közvetlen célja a Demecser – Borzsova tanya települések között kiépítendő kerékpárút hálózat megvalósítása 3 131 méter hosszúságban annak érdekében, hogy a külterületén működő vállalkozások, a város közszolgálati és turisztikai jelentőséggel bíró létesítményei, szociális intézményei, kerékpárral biztonságosan és fenntartható, környezetkímélő módon megközelíthető legyen. A kerékpárút nyomvonalának tulajdonjoga a Magyar Államé, kezelője a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állami Közútkezelő. 3831. sz. Demecser – Székely ök. út 0337; 3831. sz. Demecser – Székely ök. út 0255/2 A fejlesztés hálózatot képez, és szinergiában van Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményekkel, melyek megvalósítás jelent projekt részét képezik. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem...