DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
ÓVODA UDVARÁNAK
FEJLESZTÉSE

Élhetőbb településkép kialakítása” című VP6-19.2.1.-66-4-17 kódszámú felhívás alapján nyerte el a Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde az óvoda udvarának felújítására szóló pályázatát, melyre 4,69 m ft Támogatást kapott a LIEDER csoporttól. Melyből udvari játékok, kerti padok, napelemes kandeláberek, udvari fa kerti kukák és fák kerülnek telepítésre. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió...

Városi Piac Építése

Pályázó neve: Demecser Város Önkormányzata Projekt megnevezése: Városi piac építése Demecserben Projekt azonosító: TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 Támogatás összege: 272 783 465 HUF Támogatás mértéke: 100 % A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30. Demecser település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától északkeletre, mintegy 25 km távolságra, közelebbről Felső-Szabolcsban, a Lónyai csatorna északi oldalán, a Nyírség és Rétköz határán fekszik. Adottságai folytán a Rétköz természetes központja. A település állandó lakosságszáma a jelenlegi adatok alapján 4328 fő. A város megközelíthetősége több közlekedési alternatívával is kiválóan megvalósítható. Vasúton a 100-as jelzésű Budapest-Záhony fővonalának egyik állomása, míg közúton egy 6 és egy 2 kilométeres bekötő csatlakozása van a 4-es számú, elsőrendű főútvonalról. A település a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint a komplex programmal fejlesztendő Kemecsei Járásban található. Demecser Város Önkormányzata a benyújtott Támogatási Kérelmet a Felhívás Területspecifikus mellékletének 1.2 pontjában szereplő, elkülönített fejlesztési célok/ forrásfelhasználási keretek közül a minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszegből kívánja finanszírozni. A település intézményi ellátottsága kitűnő, minden alapvető szolgáltatás biztosított a városban. Demecser Városban jelentős, nagyszámú dolgozói létszámot foglalkoztató vállalkozás nem működik, a jellemző foglalkoztatói kör a mezőgazdasági és a kereskedelmi ágazatban tevékenykedik. A település aktív dolgozói állományából az önkormányzat intézményhálózata jelentős arányban biztosítja a foglalkoztatást, melynek jelentős része a jól szervezett, széles tevékenységi kört ellátó közfoglalkoztatási program keretében merül fel. A projekt beruházás helyszíne: 4516 Demecser, Vasút út, hrsz. 844. az Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg beépítetlen belterület. A településen jelenleg a Dózsa György utcában lévő üres telken működik egy „piac”, mely nem felel meg egy városi piacnak. A területen három betonsáv húzódik és mindössze néhány árusító asztal található. Az ide érkező árusok kénytelenek magukkal hozni pavilonokat és árusító asztalokat is....

Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Demecseren

A projekt a tervezett tartalommal megvalósult, a beruházás 2021.06.30-ra befejeződött. Pályázó neve: Demecser Város Önkormányzata Projekt megnevezése: „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecseren” Projekt azonosító: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044 Támogatás összege: 176 834 400 HUF Támogatás mértéke: 100 % A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30. A) PROJEKT CÉLJA: 1. A vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozással. A beavatkozás legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. Az intézkedés magában foglalja a fejlesztéssel érintett település társadalmi-gazdasági, tervezési és megvalósítási tevékenységeinek összességét, amely így hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, műszaki-fizikai állomány megújításához, szolgála a természetes és épített környezet védelmét, valamint a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítását. 2. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzése és –kezelés előmozdítása: a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztés esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A projekt tervezése során  a vizek helyben tartásának lehetősége biztosított olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek: 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Az alábbi pontokból szükséges fejlesztési irányok megjelölve. A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója...

Magyar Falu Program

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című,MFP-UHK/2021 kódszámú pályázat A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.09.01.A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.09.01. Letöltés A támogatás intenzitása:...

Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése

Pályázó neve: Demecser Város Önkormányzata Projekt megnevezése: Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése Projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00026 Támogatás összege: 116 055 020.- HUF Támogatás mértéke: 100 % A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30. Demecser város Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a megyeszékhelytől északkeletre, mintegy 25 km távolságra, a Közép- Nyírség és a Rétköz találkozásának vonalán fekszik. A város a 4. számú főútvonalon közelíthető meg, a települést átszeli a Budapest-Záhony vasútvonal. A település a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott komplex programmal fejlesztendő Kemecsei járásban található, lakossága: 4205 fő. A beruházás helyszíne: „Tündérkert” óvoda és bölcsőde 4516 Demecser, Kinizsi P. u. 1 szám, hrsz. 246/1. 2018. szeptember 15-én került átadásra az az épület, melyben 1 csoportszobás bölcsőde, 5 csoportszobás óvoda működik, saját konyharészleggel, tornateremmel és egyéb kiszolgáló helyiségekkel. Időközben megnőtt az igény egy újabb bölcsődei csoport indítására (14 fő), egy új csoportszobával és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel a már meglévő bölcsődei szárnyhoz kapcsolódóan, önálló bejárattal, az óvodától függetlenül. A projekt általános célja: A projekt a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez A projekt közvetlen célja: A „Tündérkert” óvoda és bölcsőde bővítése egy újabb csoportszobával, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, eszközök, berendezések, udvari játszóeszközök beszerzésével. Projekt megvalósítása során tervezett tevékenységek: 3.1.1 – Önállóan támogatható tevékenységek:   A) Meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek – bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való – bővítése, melynek keretén belül...