Kötelező közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő 6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata,...

„Demecser város védelmét szolgáló „Községi Régifolyás csatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz ajánlattételi felhívás, műszaki tartalom, dokumentáció

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS: Ajánlattételi felhívás.Demecser csapadékvíz DOKUMENTÁCIÓ: dokumentáció.Demecser csapadékvíz MŰSZAKI TARTALOM: 300-138 Demecser 420 hrsz. belvíztározó Demecser műleírás Demecser rajz 1 Demecser rajz 2 Demecser rajz 3 Demecser rajz 4 Demecser rajz 5 Demecser rajz 6 Demecser rajz 7 Demecser rajz 8 Demecser rajz 9 KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI LEÍRÁS Lét.jegyzék Demecser vízjogi engedély ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS: Demecser2.sz.és3.sz. árazatlan: Demecser 2.sz és 3.sz._árazatlan – összesítő Demecser 2.sz és 3.sz._árazatlan – közműcsatorna építés Demecser 2.sz és 3.sz._árazatlan – útpályatartozékok készítése Demecser 2.sz és 3.sz._árazatlan – záradék Demecser.5.sz. árazatlan: Demecser 5.sz_árazatlan – kőburkolat-készítése Demecser 5.sz_árazatlan – közműcsatorna-építés Demecser 5.sz_árazatlan – összesítő Demecser 5.sz_árazatlan – útpályatartozékok készítése Demecser 5.sz_árazatlan – záradék Demecser előkészítő munka, földmunka: Demecser előkészítő munka, földmunka_árazatlan – írtás,föld és szilamunka Demecser előkészítő munka, földmunka_árazatlan – összesítő Demecser előkészítő munka, földmunka_árazatlan – víztelenítés Demecser előkészítő munka, földmunka_árazatlan – záradék Demecser gépbeszerzés árazatlan: Demecser gépbeszerzés_árazatlan – írtás,föld- és sziklamunka Demecser gépbeszerzés_árazatlan – összesítő Demecser gépbeszerzés_árazatlan – záradék Demecser mederburkolás árazatlan: Demecser mederburkolás_árazatlan – közműcsatorna-építés Demecser mederburkolás_árazatlan – összesítő Demecser mederburkolás_árazatlan – záradék Demecser tározó árazatlan: Demecser tározó_árazatlan – irtás,föld- és szilamunka Demecser tározó_árazatlan – összesítő Demecser tározó_árazatlan – záradék Demecser tiltózsilip árazatlan: Demecser tiltós zsilip_árazatlan -közműcsatorna-építés Demecser tiltós zsilip_árazatlan -összesítő Demecser tiltós zsilip_árazatlan -útpályatartozékok készítése Demecser tiltós zsilip_árazatlan -záradék Költségvetési összesítő: kvtg_FŐÖSSZESÍTŐ  ...