Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt

Demecser Város Önkormányzata, Gégény Község Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Székely Község Önkormányzata, Építési és Közlekedési Minisztérium

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2025.11.15.

Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

850 598 452 Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 86.690163 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.1-15-2016-00018

A projekt tartalma

A projekt megvalósulási helyszínei Demecser, Gégény, Kék és Székely települések.

A beruházásnak három fő célja volt:

– Demecser város vízmű telepén kitermelt nyersvíz vas-, mangán-, ammónium- és arzéntartalma meghaladja a 201/2001. sz. Korm. Rendeletben előírt ivóvíz minőségi határértékeket. A vízműtelepen jelenleg is komplett víztisztítás technológia üzemel, azonban a szolgáltatott víz mangán és ammóniatartalma rendszeresen meghaladja, arzéntartalma időnként eléri, illetve meghaladja a vonatkozó határértékeket. A beruházás egyik célja a meglévő tisztítástechnológia fejlesztése volt, amely eredményeként biztosítható az érvényes előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz előállítása.

– Demecser ellátatlan településrészein a vízellátást biztosító gerincvezeték kiépítése.

– A hálózatrekonstrukció keretében a vízelosztó hálózatok másodlagos vízminőség romlásának felszámolása a csőhálózatok hidraulikai viszonyainak javításával, egyes korrodált csőanyagú szakaszok cseréjével, és a csőhálózatok mechanikai tisztítását lehetővé tevő szivacsdugó berakó és kivető helyek kiépítésével.

– A kitermelt nyersvíz vas-, mangán-, ammónium- és arzéntartalma meghaladja a 201/2001. sz. Korm. rendeletben előírt ivóvíz minőségi határértékeket. A vízműtelepen jelenleg szűrtvízzel üzemelnek, azonban a kimenő víz mangán, ammóniatartalma, továbbra is rendszeresen meghaladja az ide vonatkozó határértékeket. A cél tehát egy olyan technológia kiépítése volt, mely révén biztosítható az érvényes előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz előállítása. A vízkezelési technológia úgy került megtervezésre, hogy a kezelt víz minősége a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet előírásait kielégítse. A kutak vízkémiai és gázvizsgálati eredményei alapján a tervezett vízkezelési technológia vas- mangán- és arzénmentesítés, ammóniamentesítés és fertőtlenítés folyamatokból áll.

Kapcsolat

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal
4516 Demecser Kétezer-egy tér 1.
E-mail: hivatal@demecser.hu