Felhívás

Felhívás Demecser Város Önkormányzata a temetőgondnoki feladatok ellátását vállaló személyt keres. A temetőgondnok feladatai közé tartozik: biztosítja, hogy a szolgáltató az elhunytat a hűtőbe tegye, folyamatosan ellenőrzi, hogy a hűtés megfelelő módon működik, a temetés megkezdése előtt 1 órával biztosítja és megnyitja a megfelelő egyházi vagy világi szertartáshoz az általa előkészített ravatalozó helyiséget, stb. A részletes feladatokat és az alkalmazási feltételeket az érdeklődővel ismertetjük. Érdeklődni Lengyel Lászlóné alpolgármesternél lehet.  ...

Váradi László polgármester ellen indult Fegyelmi ügyben a lakosság és a sajtó tájékoztatása

Tisztelt Demecseri Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Demecser Város Képviselő-testülete 2017.december 19-ei ülésén Váradi László polgármester fegyelmi ügyében az alábbi határozatokat hozta: 160-2017-12-19 Váradi László polgármester ügyében hozott Fegyelmi Bizottság jelentésének elfogadásáról 161-2017-12-19 Váradi László polgármester fegyelmi büntetéséről 162-2017-12-19 Váradi László polgármester tisztségének megszüntetéséről, kereset benyújtásáról 163-2017-12-19 Váradi László polgármesterrel szemben az Önkormányzatot ért kár megtérítése iránti igény érvényesítéséről 164-2017-12-19 Büntető eljárás kezdeményezéséről 165-2017-12-19 A polgármester szabadsága kiadásának elrendeléséről 166-2017-12-19 A polgármester ellen indult Fegyelmi ügyben a lakosság és a sajtó tájékoztatásáról Lengyel Lászlóné...

Lakossági tájékoztatás

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a polgármester fegyelmi ügyében a 2011. évi CXCIX törvény 225/F.§ (3) bekezdése alapján 2017.12.19-ei ülésen fog dönteni.