Városi Piac Építése

Pályázó neve: Demecser Város Önkormányzata

Projekt megnevezése: Városi piac építése Demecserben

Projekt azonosító: TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042

Támogatás összege: 272 783 465 HUF

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

Demecser település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától északkeletre, mintegy 25 km távolságra, közelebbről Felső-Szabolcsban, a Lónyai csatorna északi oldalán, a Nyírség és Rétköz határán fekszik. Adottságai folytán a Rétköz természetes központja. A település állandó lakosságszáma a jelenlegi adatok alapján 4.188 fő. A város megközelíthetősége több közlekedési alternatívával is kiválóan megvalósítható. Vasúton a 100-as jelzésű Budapest-Záhony fővonalának egyik állomása, míg közúton egy 6 és egy 2 kilométeres bekötő csatlakozása van a 4-es számú, elsőrendű főútvonalról.

A település a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint a komplex programmal fejlesztendő Kemecsei Járásban található.

Demecser Város Önkormányzata a benyújtott Támogatási Kérelmet a Felhívás Területspecifikus mellékletének 1.2 pontjában szereplő, elkülönített fejlesztési célok/ forrásfelhasználási keretek közül a minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszegből finanszírozta.

A település intézményi ellátottsága kitűnő, minden alapvető szolgáltatás biztosított a városban. Demecser Városban jelentős, nagyszámú dolgozói létszámot foglalkoztató vállalkozás nem működik, a jellemző foglalkoztatói kör a mezőgazdasági és a kereskedelmi ágazatban tevékenykedik. A település aktív dolgozói állományából az önkormányzat intézményhálózata jelentős arányban biztosítja a foglalkoztatást, melynek jelentős része a jól szervezett, széles tevékenységi kört ellátó közfoglalkoztatási program keretében merül fel.

A projekt beruházás helyszíne: 4516 Demecser, Vasút út, hrsz. 844. az Önkormányzat tulajdonában lévő belterület.

A településen a Dózsa György úton működő „piac” már nem felelt meg egy városi piacnak. Minden héten kedd és pénteki délelőtti napokon van árusítás. Az árusok száma 50 körüli átlagosan. Az Önkormányzat már régóta szeretett volna egy városhoz méltó piaccsarnokot kialakítani, de saját forrás hiányában erre eddig nem volt lehetősége. Most azonban a TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 projekt keretében megépült a Városi Piaccsarnok.

Projekt megvalósítása során elvégezett tevékenységek:

3.1.1 – Önállóan támogatható tevékenységek: 

  1. A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása
  2. a)            Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt, és ezek kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése.

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

  1. a)            A fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő eszközbeszerzés.
  2. c) Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése.
  3. Kerékpár támaszok, kerékpár tárolók/rekeszek építése.
  4. Beruházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, felújítása, áthelyezése.

3.1.3 – Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

  1. a)            Akadálymentesítés
  2. c)            Energiahatékonysági intézkedések

A beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítésre kerülnek az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése).

  1. d)           Nyilvánosság biztosítása

A projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tettünk, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtottunk.

Demecser Város Önkormányzata egy új, részben fedett-nyitott, részben fedett-zárt piac építését tűzte ki célul és építette meg a projekt keretében. A piac zárt területén helyet kapott legalább 36 belső elárusító asztal, 2 leválasztott árusítóhely, szociális blokk, mozgáskorlátozott mellékhelyiség, piaciroda és gépészeti tér. A külső elárusító területen 24 asztal elhelyezése történt meg.

Az épület hagyományos szerkezetekből készült, a kor igényeinek megfelelő műszaki tartalommal. A beruházó célja olyan épület létrehozása volt, ami mindenki által kényelmesen és biztonságosan használható, beleértve a különböző fogyatékossággal élőket is, ezért az akadálymentesítés kiemelt célként szerepelt a tervekben és megvalósult.