BEFEJEZŐDÖTT A BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE DEMECSERBEN

Lezárult TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00026 – Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése című projekt a Demecser Város Önkormányzatának vezetésével. A forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió 116,055 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a beruházás megvalósítása érdekében.     A projekt beruházás helyszíne  4516 Demecser, Kinizsi Pál utca 1., 214/1 hrsz,  mely az Önkormányzat tulajdonában van.     A projekt során megvalósult tevékenységek: Meglévő, már üzemelő Demecseri Tündérkerti Óvoda és Bölcsőde bővítése bölcsődei gyermekfoglalkoztatóval, gyermek átadóval, öltöző helyiséggel, foglalkoztatóból nyíló fürösztő helyiséggel, ágy- és játéktároló helyiséggel. A bővítmény úgy került kialakításra, hogy kapcsolódik a meglévőbölcsődei szárnyhoz. A bővítmény több mint 100m2 alapterületű. A fejlesztésnél kiemelt figyelmet fordított a Kedvezményezett az energiahatékonysági intézkedésekre: háromrétegű nyílászárók, kerültek beépítésre, a gépészeti berendezések a leghatákonyabb fűtési rendszerrel kerültek ellátásra, a meglévő épületrész gépészeti rendszerére csatlakoztatva. Eszközbeszerzés során a működtetéshez szükséges eszközök, berendezési tárgyak  kerültek...

Leromlott városi területek rehabilitációja Demecserben

TOP 4.3.1. -15-SB1-2016-00009 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja Demecserben” A projekt célja a lakhatási integráció feltételeinek megalapozása volt. Ennek érdekében a korábban benyújtott TOP-5.2.1 pályázathoz hasonlóan az alábbi 4 területre fókuszált: Lakhatás-foglalkoztatás-családok-integráció. A projekt az alábbi támogatható tevékenységeket tartalmazott: Felhívás 3.1.1 pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek: 2 db 2 lakásos, 1 db 1 lakásos szociális bérlakás építése önkormányzati ingatlanokon a beavatkozási területen és kapcsolódó eszközbeszerzés, magántulajdonban lévő ingatlan(ok) megvásárlása és eze(ke)n bérlakás(ok) kialakítása és kapcsolódó eszközbeszerzés eredményesen befejezésre került. A projekt sikeresen megvalósult, a vállalások teljesítése megtörtént. Felhívás 3.1.2 pont A), B) pontjában felsorolt tevékenységek: A közösségi ház kialakítása közösségi térrel, mosodával, tankonyhával és tároló helyiséggel, fűtéskorszerűsítés és kapcsolódó eszközbeszerzés megvalósításra került. Térfigyelő Kamerák kihelyezése az akcióterületen megvalósult. Felhívás 3.1.2 pont D) pontjában felsorolt tevékenységek: A kialakításra kerülő szociális bérlakások környezetrendezése és kerítésük felújítása befejeződött. A közösségi ház környezetében játszótér kialakítása megtörtént. Önkormányzati Út felújítása az akcióterületen 400 m hosszan – megépült. Felhívás 3.1.3 pontjában felsorolt tevékenységek voltak, melyek megvalósításra kerültek: a) A projekt keretében valamennyi épület esetében megtörtént a hőszigetelés, valamint a szociális lakásokon a napelemek beüzemelésre kerültek a nem megújuló energiafelhasználás csökkentése érdekében. b) A bontások és az átalakítások kapcsán az azbesztmentesítés megvalósult a felhívás 3.2 fejezetében foglaltak alapján. c) Valamennyi nem lakófunkciójú épület esetében megtörtént az akadálymentesítés. d) A projekt keretében a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“ c. dokumentum iránymutatásait követve megtörtént a projekttel kapcsolatos tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása. A felhívás 3.2 pontjának teljesülése: 1) A TOP-5.2.1 projekt keretében az akcióterület vonatkozásában az IVS felülvizsgálatát elvégeztük. 2) A program összhangban áll a település stratégiai dokumentumaival, mely a PET-ben...

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008 Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova– Demecser kerékpárút kialakítása

Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova– Demecser kerékpárút kialakítása Kedvezményezett neve: Demecser Város Önkormányzat Projekt címe: „Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova– Demecser kerékpárút kialakítása A projekt megvalósításának kezdete: 2017.05.03. A projekt befejezési dátuma: 2023.09.30. A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008 Szerződött támogatás összege: 259 254 136 Ft Támogatás mértéke (%-ban): 100 % Projekt tartalmának bemutatása: Megvalósult a projekt célja, azaz megépült a Borzsova-Demecser összekötő, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítmények. A projekt közvetlen célja is megvalósult, azaz létrejött a Demecser – Borzsova tanya települések között kiépítendő kerékpárút hálózat 3,1 km hosszúságban. A megépült Demecser Borzsova szakasz, a település belterületét köti össze a szomszédos Borzsova-tanyával. A fejlesztés hálózatot képez, és szinergiában van Demecser- Borzsova, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményekkel. Elért eredmények: a) a településrész közlekedési úthálózata kerékpárosbaráttá alakult. b) a településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között létrejött a kerékpáros összeköttetés. c) a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kényelmes, akadálymentes és biztonságos kerékpáros útvonalon közelíthetőek meg. A projekt hozzájárult a járásközpont elérhetőségének biztonságos megközelítéséhez, a már kiépített kerékpárutakhoz való...