Kerékpárút II. ütem

  Pályázó a minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére nyújtja be kérelmét   A pályázó önkormányzat jelen konstrukcióban projektötletet nyújt be. Alátámasztására rendelkezik engedélyezési tervdokumentációval, és építési engedéllyel, melyek felülvizsgálata, és esetleges átdolgozása szükséges a konstrukció szerinti előírásoknak.   a) projekt célja: A projekt általános célja a Kemecsei járás kerékpáros infrastruktúrájának kialakítása és továbbfejlesztése széles társadalmi és területi összefogással a kerékpározás, mint fenntartható, környezetbarát közlekedési mód bővítése érdekében. A projektgazda Önkormányzat a környező településekkel, kistérséggel átgondolt, közösen egyeztetett, nagyszabású kerékpár fejlesztési akciót tervez megvalósítani, melynek főbb állomásaként meg kívánják építeni Demecser-Borzsova, Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményeket., A projekt átfogó célja, hogy a már megépített, illetve megtervezett szakaszok egy összefüggő, teljes lefedettséget adó kerékpárút-hálózattá álljon össze. Jelen projekttel érintett Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó . Közvetlen célja a Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó kiépítendő kerékpárút hálózat megvalósítása 1665,6 méter hosszúságban annak érdekében, hogy mind a bel-, és külterületén működő vállalkozások, a város közszolgálati és turisztikai jelentőséggel bíró létesítményei, szociális intézményei, kerékpárral biztonságosan és fenntartható, környezetkímélő módon megközelíthető legyen. A kerékpárút nyomvonalának tulajdonjoga a Magyar Államé, kezelője a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állami Közútkezelő, és a Felsőtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. 3827. sz. Nyírbogdány-Dombrád ök. út 85, 87; Lónyai főcsatorna 016, 86, 178 A fejlesztés hálózatot képez, és szinergiában van Demecser- Borzsova, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményekkel, melyek megvalósítás jelent projekt részét képezik. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek...

Kerékpárút I. ütem

A pályázó önkormányzat jelen konstrukcióban projektötletet nyújt be. Alátámasztására rendelkezik engedélyezési tervdokumentációval, és építési engedéllyel, melyek felülvizsgálata, és esetleges átdolgozása szükséges a konstrukció szerinti előírásoknak.   Terület specifikus mellékletének 1.2 pont: Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg   a) projekt célja: A projekt általános célja a Kemecsei járás kerékpárosinfrastruktúrájának kialakítása és továbbfejlesztése széles társadalmi és területi összefogással a kerékpározás, mint fenntartható, környezetbarát közlekedési mód bővítése érdekében. A projektgazda Önkormányzat a környező településekkel, kistérséggel átgondolt, közösen egyeztetett, nagyszabású kerékpár fejlesztési akciót tervez megvalósítani, melynek főbb állomásaként meg kívánják építeni Demecser-Borzsova, Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményeket., A projekt átfogó célja, hogy a már megépített, illetve megtervezett szakaszok egy összefüggő, teljes lefedettséget adó kerékpárút-hálózattá álljon össze. Jelen projekttel érintett Demecser Borzsova szakasz mely a település belterületét köti össze a szomszédos településsel, Borzsova-tanyával.   Közvetlen célja a Demecser – Borzsova tanya települések között kiépítendő kerékpárút hálózat megvalósítása 3 131 méter hosszúságban annak érdekében, hogy a külterületén működő vállalkozások, a város közszolgálati és turisztikai jelentőséggel bíró létesítményei, szociális intézményei, kerékpárral biztonságosan és fenntartható, környezetkímélő módon megközelíthető legyen. A kerékpárút nyomvonalának tulajdonjoga a Magyar Államé, kezelője a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állami Közútkezelő. 3831. sz. Demecser – Székely ök. út 0337; 3831. sz. Demecser – Székely ök. út 0255/2 A fejlesztés hálózatot képez, és szinergiában van Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményekkel, melyek megvalósítás jelent projekt részét képezik. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem...