Intézményi tanfelügyelet a Demecseri Tündérkert Óvodában

Intézményi tanfelügyelet a Demecseri Tündérkert Óvodában   Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében valósult meg a Demecseri Tündérkert Óvoda tanfelügyeleti intézményellenőrzése, 2023. december 15-én. Az intézményellenőrzés céljaként volt megjelenítve az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztése, valamint annak feltárása, hogy a Demecseri Tündérkert Óvoda hogyan valósította meg a pedagógiai programjában és a pedagógiai-szakmai munkát meghatározó dokumentumaiban foglaltakat. Az intézményellenőrzés során a szakértők az általános elvárásrendszer alapján azt vizsgálták, hogy az intézmény a maga által kitűzött céloknak hogyan tudott megfelelni, azok megvalósításában hol tart. A jogszabályi előírásnak megfelelően ezt a tanfelügyeleti intézményi ellenőrzést ötévente egyszer el kell végezni. A szakértői csoport az intézményben folyó pedagógiai munka teljes folyamatát, a gyermekeket, mint a folyamat legfontosabb szereplőinek helyzetét és az intézményt, mint szervezetet megvizsgálta. A helyszíni ellenőrzéskor a tanfelügyelő szakértők célja az volt, hogy az előzetes felkészülésük során a Demecseri Tündérkert óvodai dokumentumelemzés alapján szerzett információikat pontosítsák, kiegészítsék, és annak valóságtartalmáról meggyőződjenek, az intézményben folyó nevelőoktató munkáról új információkat szerezzenek a saját, szakértői megfigyelésük alapján. Az intézményben folyó nevelőoktató tevékenységben közreműködőkkel, mint a (Szülők, Óvodapedagógusok, Vezető) interjúkat készítettek. Tanfelügyeleti interjúkérdéseik szélesen keresztül ölelték a mindennapi pedagógiai és nevelői munkánkat. Az egész napon át tartó intézményi tanfelügyeleten tiszteletét tette Rátkai Sándor Demecser Város polgármestere és Bötykös Katalin jegyzőasszony is. Ezáltal is nyomon követve Demecseri Óvodai Társulás fenntartása alatt álló Demecseri Tündérkert Óvoda szakmai működését is.   Az intézményi tanfelügyelet összegző értékelése az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen a napokban érkezett meg intézményünkhöz.   Kiemelt területeként a következő megállapítások nyertek teret a Demecseri Tündérkert Óvoda szakmai működésében:       „Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A problémák megoldására alkalmas módszerek,...

HVB határozatok

HVB határozat Kiss Gyula képviselői megbízatás megszűnés HVB határozat Lukácsné Nagy Ágnes képviselői...

Igazgatási szünet a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. december 27-től – 2024. január 5-ig.

Igazgatási szünet  Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7.§(1) bekezdése alapján a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig igazgatási szünetet rendel el. A Képviselő-testület saját hatáskörében a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. január 2. napjától 2024. január 5. napjáig igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet előtti utolsó munkanap 2023. december 22. Az igazgatási szünetet követő első munkanap 2024. január 8. Az igazgatási szünetben az ügyfélfogadás és az ügyintézés a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatalban...