Váry Emil Gimnázium

A rétközi térség egyetlen középiskolája a demecseri Váry Emil Gimnázium. Az intézményt 1963-ban alapították. Kezdetben az általános iskolával közös igazgatás alatt folyt a tanítás, osztályait több objektumban helyezték el. A jelenlegi épület alapjait 1969-ben rakták le, átadására 1971 őszén került sor. A36 esztendő alatt nem egyszer kellett tantestületének valóságos harcot vívni fennmaradásáért, hogy az iskola elkerülje azon kisebb gimnáziumok sorsát, amelyeket különböző meggondolások és indokok alapján felszámolásra ítéltek. Megalakulása óta mintegy kétezer diákja érettségizett. Az 1994 – 1998-as írásbeli felvételik eredményeinek összevetése alapján a Váry Emil Gimnázium az országos rangsorban 80., a megyeiben 4. Helyen értékelték.

varygimi

Felvételi vizsga nincs, fennállása óta elsősorban a kétkezi dolgozók gyerekei folytatják itt tanulmányaikat, értelmiségi származású kevesebb a diákok között. Az intézményben évfolyamonként két, összesen tehát nyolc tanulócsoport képzése folyik, tanulólétszáma átlagosan 100-220, az idei tanévben 252 fő, akiknek nevelését20 pedagógus végzi. Az iskola beiskolázási körzete 20 településre terjed ki, de 9 község – Ajak, Kék, Gégény, Nyírbogdány, Kemecse, Pátroha, Berkesz, Székely, Fényeslitke, Tuzsér – általános iskolája jelenti a bázist a tanulói utánpótlás területén.

Bejárási nehézségek nincsenek, a közlekedés jó, a távolságok kicsik, ezért kollégiumi férőhelyek létesítésére nincs szükség.

A helyből jelentkező tanulók aránya 30 százalék körüli, amiben elsősorban a nyíregyházi iskolák elszívó hatása mutatkozik meg. Az arány javítása érdekében az intézmény vezetése arra törekszik, hogy adottságaihoz és lehetőségeihez mérten fejlessze az iskolában folyó képzés feltételeit, bővítse az elsajátítható ismeretek körét, növelje hallgatóinak, illetve végzőseinek továbbtanulási esélyeit.

Ennek következtében három idegen nyelv – angol, német, orosz – tanulható az intézményben, amelyek közül az angol a legnépszerűbb: első idegen nyelvként szinte minden beiratkozó azt választja. A nyelvtanulás kiemelkedő diákok részére ezért emelt szintű angol oktatás folyik heti 5, illetve 7 órában.

A gimnázium továbbtanulási arányai jók, ami döntően az alapos pályairányításnak tudható be.

Ugyancsak fontos feladatának tekinti a gimnázium a tovább nem tanuló fiatalok munkába állásának segítését. Ennek érdekében folyt például a gyors- és gépíró képzés, amely mára számítógépes szövegszerkesztési ismeretek és táblázatkezelés elsajátítását tették lehetővé, így az érettségizett bizonyítvány mellé szakmunkásvizsgát is szerezhettek a tanulók a GATE Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolája segítségével. (1998-ban 20 tanuló szerzett ilyen képesítést.)

Huszonöt éven át folyt az iskolában kémiai anyagvizsgálati tantárgy oktatása, amelyen nagy számban képeztek laboratóriumi szakmunkásokat, akik Nyíregyháza és a megye vegyipari ismereteket igénylő munkahelyein. (TAURUS Gumigyár, papírgyár, mezőgazdasági kutatóintézetek, kórházak stb.) A községben és környékén dolgozó középvezetők nagy része a demecseri gimnázium tanulója volt.

Az intézmény a nappali képzés mellett fennállása foglalkozik felnőttoktatással. Jelenleg a szakmunkások szakközépiskolája 3 éves oktatási formája ad lehetőséget a szakmunkásoknak érettségi megszerzésére is, ami teljesebb képzettséget, bővebb ismereteket ad az elkövetkezendő évtizedek munkahelyi elvárásaihoz. A képzésforma 3 évfolyamát 220 tanuló látogatja, akik összesen 18 községből járnak Demecserbe, hogy megszerezzék az általános műveltségüket gyarapító ismereteket.

A Váry Emil Gimnázium sokat tesz azért, hogy a térség minél gyorsabban behozhassa a földrajzi adottságokból és a korábbi évtizedek torz gazdaságpolitikájából származó lemaradását.