Pályázatok

KEOP-5.7.0/15-2015-0142 sz. pályázat Demecser középületeinek energetikai korszerűsítésére

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Kedvezményezett: Demecser Város Önkormányzata
Projekt címe:
DEMECSER KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0142
Projekt összköltsége:141.486.650.- forint
Megítélt támogatás összege:141.486.650.- forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdete: 2015.08.17.
Projekt befejezése: 2015.11.30.

Projekt tartalma:
Demecser középületeinek hőtechnikai követelményei a mai előírásoknak nem felelnek meg. Korszerűsítésük eddig csak részben, vagy egyáltalán nem valósulhatott meg. A projekt keretében Demecser Város Önkormányzat középülete – Polgármesteri Hivatal B épület, Közfoglalkoztatási épület, Rendőrőrs épülete, Demecser Oktatási Centrum Általános Iskola, Művelődési Házon, Központi Orvosi Ügyelet energetikailag korszerűsödik, passzív energiahatékonysági mutatójuk javul. A konkrét építészeti tevékenység az épületek külső és födém szigeteléssel, nyílászárók cseréjével történik, mely révén megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak. Az energia megtakarítás költségcsökkentő tényező hatása az egyik legfőbb eredmény, de e mellett a környezeti terhelés csökkentése és a lakosság szemléletformálása további pozitív hozadék.

A megvalósulási helyek címei:
Polgármesteri Hivatal B épület – 4516 Demecser, Szent István u. 2-4.
Közfoglalkoztatási épület – 4516 Demecser, Nagy u. 14.
Rendőrőrs épülete – 4516 Demecser, Szent István u. 6.
Demecser Oktatási Centrum Általános Iskola – 4516 Demecser, Szabolcs vezér u. 8.
Művelődési Házon – 4516 Demecser, Szabolcs vezér utca 6.
Központi Orvosi Ügyelet épülete – 4516 Demecser, Béke utca 2/a.

A pályázat hozzásegíti a várost ahhoz, hogy ne csak komfortosabb, hanem olyan környezetbarát és energiatakarékos intézményekkel gazdagodjon, amelyek fűtése jóval olcsóbb és hatékonyabb lesz. Így hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, szem előtt tartva az európai uniós törekvéseket, miszerint növelni kell a megújuló energiák felhasználásának arányát.

A beruházás az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra.

szechenyi-2020-logo

A projekttel kapcsolatos részletekért kérjük, kattintson ide!


Fotovoltaikus rendszer kiépítése Demecser Város Önkormányzatánál

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0339 azonosító számú pályázat

 

FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIÉPÍTÉSE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

Demecser Város Önkormányzata 48 552 093 Ft támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiírására benyújtott KEOP-4.10.0/N/14-2014-0339 azonosító számú pályázaton. A beruházások összértéke 48 552 093 Ft, 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A projekt 2015.07.12 és 2015.08.31-között valósult meg.

A projekt megvalósulásának általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése.
Az Önkormányzat kiemelt célkitűzés az energiahasznosítást területén a környezeti szempontok érvényesítése. Melynek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása.

A projekt keretében Demecser Város Önkormányzat három közintézményében – Polgármesteri Hivatal, Egészségház és Művelődési Ház- történt meg a villamos energia fogyasztás kiváltása megújuló energiaforrás révén, fotovoltaikus rendszer kiépítésével.

A beruházás megvalósulásával az Önkormányzat célja környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszer (napelem) használatával az önkormányzat és intézményei energiafelhasználásának segítése.

Az önkormányzat elkötelezett ezen technológia alkalmazása iránt. A beruházás megvalósítása az Önkormányzat energiára fordítandó költségének jelentős csökkenését eredményezi.

A beruházás elvárt elsődleges eredménye az energiára fordítandó költségek csökkentése, másodlagos eredménye a közvetett kibocsátású üvegházhatású gázok csökkenése.

 

DSCF1177 DSCF1178 DSCF1174 DSCF1180

 

 

 

 

DSCF1190 DSCF1189 DSCF1184 DSCF1183


Demecseri Egészségház Fejlesztése

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A pályázat letölthető az alábbi ikonra kattintva.           www.nfu.hu  Projekt megnevezése:...