Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése

Pályázó neve: Demecser Város Önkormányzata

Projekt megnevezése: Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése

Projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00026

Támogatás összege: 116 055 020.- HUF

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.

Demecser város Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a megyeszékhelytől északkeletre, mintegy 25 km távolságra, a Közép- Nyírség és a Rétköz találkozásának vonalán fekszik. A város a 4. számú főútvonalon közelíthető meg, a települést átszeli a Budapest-Záhony vasútvonal.

A település a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott komplex programmal fejlesztendő Kemecsei járásban található, lakossága: 4205 fő.

A beruházás helyszíne: „Tündérkert” óvoda és bölcsőde 4516 Demecser, Kinizsi P. u. 1 szám, hrsz. 246/1.

2018. szeptember 15-én került átadásra az az épület, melyben 1 csoportszobás bölcsőde, 5 csoportszobás óvoda működik, saját konyharészleggel, tornateremmel és egyéb kiszolgáló helyiségekkel. Időközben megnőtt az igény egy újabb bölcsődei csoport indítására (14 fő), egy új csoportszobával és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel a már meglévő bölcsődei szárnyhoz kapcsolódóan, önálló bejárattal, az óvodától függetlenül.

A projekt általános célja:

A projekt a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez

A projekt közvetlen célja:

A „Tündérkert” óvoda és bölcsőde bővítése egy újabb csoportszobával, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, eszközök, berendezések, udvari játszóeszközök beszerzésével.

Projekt megvalósítása során tervezett tevékenységek:

3.1.1 – Önállóan támogatható tevékenységek:  

A) Meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek – bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való – bővítése, melynek keretén belül támogatható – 3) bővítés

3.1.2.1 – Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1) Akadálymentesítés,

4) Energiahatékonysági szempontok érvényesítése,

5) Nyilvánosság biztosítása.

A 2) és 3) pontok nem relevánsak a projekt szempontjából.

3.1.2.2. – Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1) Eszközbeszerzés (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. melléklete szerinti eszközök beszerzése),

2) Megújuló energiaforrások kialakítása,

4) Udvar, játszóudvar kialakítása,

5) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése,

7) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása,

10) Beléptető-, kamera és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése.

A 3), 6), 8) és 9) pontok nem relevánsak a projekt szempontjából.

A projekt keretében kialakítandó épület bruttó alapterülete 107,32 m2. Az épület bővítése során a következő helységek kerülnek megépítésre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően:

• Szélfogó 5,87 m2

• Előtér 7,81 m2

• Gyermeköltöző-Átadó 13,58 m2

• Fürösztő 12,92 m2

• Bölcsődei gyermekszoba 60 m2

• Ágynemű és játéktároló 7,14 m2

Az új bővítményt a meglévő épületkomplexum északi homlokzatára, az utca felé elhelyezve került megtervezésre. A bővítmény a meglévő épületrésztől dilatációval elválasztva készül, a foglalkoztató és helyiségei önálló tűzszakaszt alkotnak. A földszinti szinten a meglévő épületet alapvetően nem érinti a változás, elsősorban külső bontásokra kerül sor (járda).

A bővítmény kialakítása, a helyiségkapcsolatok, nyílászáróméretek és burkolati anyaghasználat megfelel az OTÉK és a Segédlet a „ Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” foglalt akadálymentes használattal kapcsolatos elvárásoknak. Az új bölcsődei foglalkoztatóhoz terasz és növényzettel elhatárolt külön játszóudvar kapcsolódik.

A bővítményben az épületgépészeti és elektromos rendszerekhez a meglévőhöz kapcsolódva épülnek ki. A választott műszaki megoldások biztosítják a szabványoknak való megfelelőséget.

Az épületegyüttesben tűzjelző rendszer és vagyonvédelmi rendszer működik, ezek bővítése az új épületrészben szükséges.

A bővítmény miatt szükségessé válik a parkolóhelyek számának növelése. Összesen 3 db új parkoló készül a már meglévő parkolóterület bővítésével.