2057/2017. iktatási számú Demecser külterület 020 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződése

Azonosító adatok Iktatási szám: 2057/2017 Kifüggesztés időpontja: 2017. április 21. A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. június 20. Kifüggesztés helye: Demecseri Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája A hirdetmény tárgya: Adás-vétel – Demecser hrsz.: 020 Kategória: Föld Földrészlet adatai A szerződés föld adás-vételére vonatkozik. Település: Demecser Helyrajzi szám: 020 Vételár: 600.000 Ft azaz Hatszázezer Terület: 1.2840 m2 Művelési ág: szántó Tulajdoni hányad:...

1983/2017. iktatási számú demecseri 2640 hrsz-ú zártkerti ingatlan adásvételi szerződése

Forrásintézmény Neve: Demecseri Polgármesteri Hivatal Azonosító adatok Iktatási szám: 1983/2017. Kifüggesztés időpontja: 2017. április 12. A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. június 12. Kifüggesztés helye: Demecseri Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája A hirdetmény tárgya: Adás-vétel – Demecser – zártkert- hrsz.: 2640 Kategória: Föld Földrészlet adatai A szerződés föld adás-vételére vonatkozik. Település: Demecser – zártkert- Helyrajzi szám: 2640 Vételár: 100.000 Ft (egyszáz-ezer forint) Terület: 1079 m2 Művelési ág: gyümölcsös Tulajdoni hányad: 1/1...

1915/2017 iktatási számú demecseri 024/29 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése

Forrásintézmény Neve: Demecseri Polgármesteri Hivatal Azonosító adatok Iktatási szám: 1915/2017 Kifüggesztés időpontja: 2017. április 06. A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. június 06. Kifüggesztés helye: Demecseri Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája A hirdetmény tárgya: Adás-vétel – Demecser hrsz.: 024/29 Kategória: Föld Földrészlet adatai A szerződés föld adás-vételére vonatkozik. Település: Demecser Helyrajzi szám: 024/29 Vételár: 250.000 Ft Terület: 5768 m2 Művelési ág: szántó Tulajdoni hányad: 1/1...

1860/2017 iktatási számú Demecser zártkert 2641 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése

Forrásintézmény Neve: Demecseri Polgármesteri Hivatal Azonosító adatok Iktatási szám: 1860/2017. Kifüggesztés időpontja: 2017. április 04. A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. június 06. Kifüggesztés helye: Demecseri Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája A hirdetmény tárgya: Adás-vétel – Demecser hrsz.: 2641 Kategória: Föld Földrészlet adatai A szerződés föld adás-vételére vonatkozik. Település: Demecser Helyrajzi szám: 2641 Vételár: 100.000 Ft Terület: 1079 m2 Művelési ág: zártkert – gyümölcsös Tulajdoni hányad: 1/1...