Bemutatkozik Tamás Ferenc Atya

Tamás Ferenc atya vagyok. 1993. szeptember 27-én születtem Nyíregyházán. Gyermekként Máriapócson nevelkedtem két nővéremmel együtt. Szüleimtől nem csak a hit alapjait kaptam, és tanulhattam meg, hanem a kétkezi munka gyümölcsét is megízlelhettem. Már egészen gyermekkoromtól éreztem magamban a Jóisten hívó szavát, amellyel az Ő szőlőjébe invitált, hogy mint jó munkás szolgáljak, és dolgozzak az Ő szőlőskertjében.

Papi hivatásomban a családom, rokonságom, barátaim, és papi példaképeim mindig támogattak, és segítettek. Mindig éreztem, hogy a Szűzanya, mint égi pártfogónk végig a kebelén hordozott, és támogatott, hogy eljuthassak ahhoz az oltárhoz, ahol a Jóistent szolgálva az embereket közelebb tudjam vinni, és hívni az Isten végtelen szeretetéhez.

Tanulmányaimat a Máriapócsi Általános Iskolában kezdtem, majd az általános iskola felső tagozatát Nyíregyházán a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában végeztem el. Gimnáziumi éveimet Hajdúdorogon a Szent Bazil Görögkatolikus Gimnáziumban töltöttem, és itt is érettségiztem 2012-ben. Érettségi után a Nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet papnövendékeinek sorába nyertem felvételt. 2019-ben itt szereztem diplomát, mely után a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközséghez kaptam kinevezést. 2019. augusztus 15-én a Kisvárdai Görögkatolikus templomban szentelt Szocska A. Ábel megyéspüspök atya diakónussá, majd december 27-én, a Máriapócsi Bazilikában áldozópappá. A Kisvárdai Egyházközségben töltött elmúlt négy esztendő megalapozta papi szolgálatomat, és megtanított az előttem álló új feladatok megoldására.

2014. augusztus 13-án találkoztam először kedves feleségemmel Dr. Tamás Dalmával. Szerelem volt első látásra. Attól a naptól kezdve elindultunk egy közös úton, amelyen egymás kezét fogva, egymást támogatva, és bátorítva haladunk előre. 2019. július 13-án a Máriapócsi Bazilikában a Jóisten, és a Szűzanya könnyező kegyképe előtt örök fogadalmat tettünk egymásnak, hogy bármi történjen, mindig kitartunk egymás mellett szeretetben.

Feleségem Kisvárdán született. Ajakon, majd Kisvárdán nevelkedett. 2018-ban a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán diplomázott, és gyógyszerészként kezdett el dolgozni egészen első gyermekünk születéséig.

2020. szeptember 14. Ezen a napon született elsőszülött gyermekünk, Eszter. Attól a naptól kezdve már nem csak, mint férj, és feleség éltük mindennapjainkat. Akkor váltunk igazán családdá.

2022. december 16. Ettől a naptól kezdve már két leánygyermek büszke édesapjának mondhattam magam, hiszen ezen a napon született meg második leánygyermekünk, Sára. Gyermekeim, és kedves feleségem támogató szeretete ad számomra minden nap újabb, és újabb erőt, hogy jó papként tudjak szolgálni a reám bízott híveknek, és a Jóistennek.

Megyéspüspök atya 2023. július 1-vel a Demecseri Görögkatolikus Egyházközségbe, és a hozzá tartozó filiákba nevezett ki, mint szolgálattevőt. Igazán megtisztelő számomra, hogy itt folytathatom papi szolgálatomat. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ide vezérelt bennünket.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy szeretettel, és tisztelettel meghívjam a kedves testvéreket 2023. július 2-án a bemutatkozó Szent Liturgiára a Demecseri Görögkatolikus templomunkba. Remélem, hogy minél többen összegyűlünk, hogy együtt dicsőítsük a mi Mennyei Atyánkat.

                                                                                                              Szeretettel: Tamás Ferenc atya