Általános iskola

Az iskola rövid története

Az államosítás előtt az elemi képzés hat osztályban folyt. Összevont osztályokban tanítottak, az osztály- és a tanítói létszámtól függően. A tanítót a pap és a jegyző nevezte ki, akik az oktatást ellenőrizték. A tantárgyak között szerepelt az írás, történelem, földrajz, számtan, rajz, ének, alkotmánytan és a német nyelv. A tanulók délelőtt 8-111 óráig, délután 14-17 óráig tanultak. A községben három felekezet tartott fenn iskolát: a római katolikus 3 tanteremmel, 6 nevelővel, a református 4 tanteremmel, 7 nevelővel, az izraelita 1 tanteremmel és 1 nevelővel. Ezenkívül volt iskola a Borzsova-tanyán és a Várhegy-tanyán is. A Várhegy-tanyán 1942-től Mennyei Katalin, Később Kopjási Erzsébet, Szűcs Mihály és felesége, valamint Kiss Gyuláné tanított. 1951-ben a tanyáról a lakosok a községbe költöztek, így ott a tanítás megszűnt. Borzsován Eördögh Jenő oktatott, később Nagy Sándor és felesége, legutóbb Teremy József és felesége. 1995-ben Borzsován is bezárták az iskolát, azóta a tanulók busszal járnak be Demecserbe.

altiskola

Az oktatási intézményeket 1948. június 2-án államosították. 1950-ben a tantestület létszáma 16 főre emelkedett, nyolc osztályban folyt a tanítás. 1959-60-ban megépült az emeletes iskola 5 tanteremmel, szolgálati lakással. A műemlék jellegű „kastélyban” (az egykori Elek-kúrián) beindult a napközi otthonos étkeztetés, ami jelenleg is működik. 1985-86-ban épült fel a 8 tantermes új „piros iskola”, amiben már tornaterem és fizika-kémia előadó is helyet kapott. 1996 augusztusában folytatódott a bővítés, ekkor 3 új tantermet létesítettek. (Az épületszárnyakat hatalmas aula köti össze.) 1997-ben a kor követelményeihez igazodva számítástechnika-termet rendeztek be egy már meglévő tanteremben, majd 2003-ben került sor egy tankonyha, 2004-ben pedig egy képzőművészeti tanműhely átadására.

Szakmai munka

Iskolánkban a hagyományos 8 évfolyamon történő oktatás-nevelés kiegészítéseként a pedagógiai szakszolgálat keretein belül 1998-tól lehetőség nyílik gyermekpszichológus és logopédus szolgáltatásának igénybe vételére, valamint délutáni foglalkozásként gyógytorna is indult a tornateremben.
A 2003/2004-es tanév kezdetén Demecseri Oktatási Centrum néven egyesült a demecseri Váry Emil Gimnázium és a Kossuth Lajos Nevelési Oktatási Centrum (óvoda és általános iskola). Ezzel egy időben az általános iskolában beindult a művészeti oktatás. Zeneművészeti ágon furulya és zongora tanszakra, táncművészeti ágon néptánc és moderntánc tanszakra, képzőművészeti ágon tűzzománc, festészet és kerámia tanszakra jelentkezhetnek diákjaink.

A nemzeti és vallási ünnepeken és megemlékezéseken kívül az elmúlt tanévtől márciusban megrendezzük a Nyitnikék Művészeti Hetet (korábban a szabadságharchoz kapcsolódva Kossuth-hetet tartottunk), valamint a Rétközi Iskolaszövetség tagjaként a rajzverseny házigazdái szoktunk lenni.
A különleges nevelést-oktatást igénylő gyerekek alsó tagozaton 3 nevelő felügyelete mellett két tanulócsoportban járnak iskolába, az 5. évfolyamtól pedig integrált oktatásban részesülnek.
A 2004/2005-ös tanévtől különösen nagy hangsúlyt szeretnénk helyezni a tanulmányi versenyekre való felkészítésre, a képességkibontakoztatás eredményesebbé tételére és az iskola sportéletének fejlesztésére. (Ettől az évtől a tanórák után atlétikai. labdarúgó-, kézilabda-, kosárlabda- és asztalitenisz-edzéseken is részt vehetnek a tanulók.)

Iskolánk volt igazgatói

Sztankovics Géza, Báthori Barnabás, Vaskó Sándor, Gulyás László, id. Kiss Gyula,  ifj. Kiss Gyula, Oláhné Nagy Katalin, Sarkadi Lajos, Réthy Béláné, Szívós Józsefné