2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adót euróban vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik az adózók

A 366/2022. (IX. 26.) számú Korm. rendelet rendelkezik a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről. Az euróban vagy amerikai dollárban történő befizetés lehetősége minden cég számára rendelkezésre áll majd, azonban azoknak a cégeknek jelenthet egyszerűsítést, amelyeknek bevétele részben vagy egészben devizában érkezik be.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által az önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Magyar Államkincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Magyar Államkincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Magyar Államkincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Magyar Államkincstár által az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti fel majd befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

A devizában történő utaláshoz szükséges adatok a következők:

Önkormányzat neve:     Demecser Város Önkormányzata

Számla száma:             10044001-00341857-02120018

Számla IBAN száma:   HU49 1004 4001 0034 1857 0212 0018

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetiközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Magyar Államkincstár levelező (correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Magyar Államkincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A forintban történő adófizetést továbbra is Demecser Város Önkormányzata 11744003-15404352-03540000 számú Helyi iparűzési adó beszedési számla javára kell teljesíteni.