2020.évi RENDELETEK

1-2020-01-06 Demecser Város Önkormányzat SZMSZ (Képviselő-testület)

2-2020-01-06 A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23-2012.(XI.29.)rendelet módosításáról

3-2020-02-14 Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

4-2020-03-16 Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5-2015. (II. 27) r.mód.

5-2020-03-16 Az önkormányzat szociális ellátások intézményi és személyi térítési díjairól szóló rendelet elfogadása

6-2020-04-02  Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 9-2015.(IV.30.) r.mód.

7-2020-04-22 önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

8-2020-04-27 a piacról szóló 19-2012.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

9-2020.(VI.10.) Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati ingatlanok hasznosításának díjairól szóló 7/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

10-2020-07-15 Demecser Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4-2019.(II.14.) rendeletének módosításáról

11-2020-07-15 Demecser Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

12-2020-07-15 Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3-2020.(II.14.) rendeletének módosításáról

13-2020-07-15 egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről

14-2020-10-28 A szociális célú tüzelőanyag, barnakőszén támogatás jogosultsági feltételeiről

15-2020-12-10-Avar-és-kerti-hulladék-nyilt-téri-égetésere-vonatkozó-szabályok-megall.-szóló-92-2015.IV.30. rendelet-hatályon-kivül-helyezése

16-2020-12-28-A-szociális-celu-tüzelőanyag-barnakőszén-támogatás-jogosultsági-feltételeiről-szóló-14-2020.X.28.-rend.módosítása

2020.évi EGYSÉGES SZERKEZETBEN LÉVŐ RENDELETEK

23-2012 kommunális adó rendelet (egységes szerkezetben Hatályos: 2020. 03.01-től)

5-2015 az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásáról (egységes szerkezetben Hatályos: 2020.03.16-tól)

9-2015 Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére (egységes szerkezetben Hatályos 2020.04.03-tól)

19-2012 A piacról (egységes szerkezetben Hatályos 2020.04.28-tól)

7-2019 Önkormányzati ingatlanok hasznosításának díjairól ( egységes szerkezetben Hatályos 2020.06.10-től)

3-2020 Demecser Város Önkormányzata 2020.évi költségvetési rendeletéről (egységes szerkezetben Hatályos 2020.07.15-től.)

2019.évi RENDELETEK

1-2019-01-22 Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) rendelet módosításáról

2-2019-01-22 Önkormányzati ingatlanok hasznosításának díjairól szóló rendelet módosításáról

3-2019-01-22 igazgatási szünet elrendeléséről

4-2019-02-14 Demecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

5-2019-02-14 közösségi együttélésről szóló rendelet – hatályon kívül helyezés

6-2019-02-14 önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2018. (XII.10.) számú rendelet módosításáról

7-2019-02-14 Önkormányzati ingatlanok hasznosításának díjairól

8-2019-02-28 önkormányzati képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíjról és természetbeni juttatásáról

9-2019-03-18 DVÖ 2018.évi költségvetéséről szóló 3-2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

10-2019-03-18 az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5-2015-02-17 rendelet módosításáról

11-2019-03-26 önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2018.(XII. 10) számú rendelet módosításáról

12-2019-03-26 Demecser Város Önkormányzatának szociális ellátások intézményi  térítési díjairól szóló rendeletének elfogadásáról

13-2019-05-27 díszpolgári cím és kitüntető díjak adományozásáról 6-2017.(III.27.) rend.módosítás

14-2019-05-27 Demecser Város Önkormányzat 2018. beszámolója (zárszámadás)

15-2019-05-27 Önkormányzat 4-2019. (II.14.) költségvetési rendelet módosítása

16-2019-08-29 Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5-2015. (II.27.)r.mód.

17-2019-09-04 – szociális tűzifa rendelet 2019 556 m3

18-2019-09-25 Önkormányzat 4-2019 költségvetési rendelet módosítása

19-2019-10-10 védőnői körzetek 11-2017.(V.30.) rendelet módosításáról

20-2019-10-10 az önkormányzat 2019.évi költségvetésről szóló 4-2019.(II.14.) rend. mód.

21-2019-10-28 Önkormányzati Képviselő-testület és szervei SZMSZ -ről szóló 9/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet módosítása

22-2019-11-11 szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

2018.évi RENDELETEK

1-2018-02-01 a szociális célú tüzifa támogatásról szóló rendet módosításáról

2-2018-02-01- a Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelet megalkotásáról

3-2018-02-16 Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

4-2018-03-20 önkormányzati képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíjról szóló 14-2016.(IX.26.) ör módosításáról

5-2018-03-20 KT SZMSZ szóló 9-2016. (IX.23.) rendelet módosításáról

6-2018-03-20 az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5-2015. (II. 27)ör.módosítás

7-2018-05-23 DVÖ 2017. évi költségvetéséről szóló 3-2017.(II.21.) rendeletének mód.-1

8-2018-05-23 Zárszámadás 2017. beszámoló és rendelet

9-2018-05-23 DVÖ 2018.évi költségvetéséről szóló 3-2018(II.16.) önk.rend. módosításáról

10-2018-05-23 önkormányzati képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíjról szóló 14-2016.(IX.26.) ör módosításáról

11-2018-06-14 DVÖ KT és szervei SZMSZ 9- 2016. (IX.23.) módosítása

12-2018-06-21 igazgatási szünet elrendeléséről

13-2018-07-23 SZMSZ módosítása

14-2018-07-23 anyakönyvi rendelet

15-2018-07-23 az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5-2015. (II.27.) rendelet módosításáról

16-2018-09-07 Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17-2007. (XI.30.) r. mód.

17-2018-10-10 Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3-2018 (II.16.) rendelet mód.2.

18-2018-10-10- SZMSZ szóló 9-2016.(IX.23.) rendelet módosításáról

19-2018-10-30 anyakönyvi rendelet modositasa -melleklet

20-2018-10-30 A 2017. évi szociális tüzifa kiterjesztése (169 m3) rendelet

21-2018-10-30 A KT és szervei SZMSZ módosítása 9-2016.(IX.23.) rendelet mód.

22-2018-11-14 helyi ép.szabályzat 15-2005 rend.mód.

23-2018-11-20 KT SZMSZ módosítása

24-2018-11-20 szociális tűzifa 2018.évi – 651 erdei m3 –

25-2018-12-10 DVÖ 2018. évi költségvetéséről szóló 3-2018.(II.16.) rendeletének módosításáról

26-2018-12-10 önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről

2017.évi RENDELETEK

1-2017-02-20- az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről sz. 17-2007. (XI.30.) r.mód.

2-2017-02-20-a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet elfogadásáról

3-2017-02-20- Demecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

4-2017-03-21 Demecser Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5-2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

5-2017-03-21 Képviselő-testülete és Szervei SZMSZ-ről szóló 9-2016. (IX.23.) rendelet módosításáról

6-2017-03-21 díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

7-2017-03-21 Az egységes települési önkormányzati érdekeltségi rendszerről

8-2017-04-26 Demecser Város Önkormányzata 2017-évi költségvetéséről szóló 3-2017.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

9-2017-04-26 A Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6-2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

10-2017-04-26 államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről

11-2017-05-30 Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

12-2017-05-30 Demecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

13-2017-06-22 A közszolgálati tisztviselők napjáról

14-2017-06-22-A helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotásáról

15-2017-06-22 egyeztetés.rendelet

16-2017-06-22- A városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

17-2017-07-27 Demecser Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3-2017.(II.21.) rendeletének módosításáról

18-2017-10-20 Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2016. (IX.23.) rendelet módosításáról

19-2017-10-30- Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5-2015. (II. 27) r.mód.

20-2017-10-30- A szociális célú tüzifa támogatásról

21-2017-11-15 A szociális célú tüzifa támogatásról szóló rendelet módosítása

22-2017-11-23 Az önkormányzati képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíjról szóló 14-2016.(IX.26.) r.mód.

23-2017-12-13 Önkormányzati ingatlanok hasznosításának díjairól szóló 4-2016.(II.3.) önk.rend.mód.

24-2017-12-13 Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5-2015.(II. 27.) r.mód.

25-2017-12-13 Az önk. Képviselő-testülete és szervei SZMSZ 9-2016.(IX.23.) r.mód.

26-2017-12-28 Demecser Város településképének védelméről

2016.évi RENDELETEK

(1) 2016.02.03.Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6-2013.(IV.15.) rend.mód.

(2) 2016.02.03. A piacról szóló 19-2012. (X.25.) önkormányzati rendelet mód.

(3) 2016.02.01. önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17-2007(XI.30.) önk.rend.módosításáról

(4) 2016.02.03. Önkormányzati ingatlanok hasznosításának díjairól

(5) 2016.02.22. Demecser Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről

(6) 2016.03.10. A 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

(7) 2016.05.11. Demecser Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

(8) 2016.05.11. Demecser Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5-2016.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(9)2016(IX.23.) Demecser Város Önkormányzata képviselő testülete és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról

(10)2016(IX.26) az önkormányzat közművelődési feladatairól a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

(11) 2016(IX-26) a 2016 évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II.22) rendeletének módositasáról

(12) 2016(IX.26) egészségügyi alapellátási körzetről rendelet megalkotására

(13)2016(IX.26) a szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló /2013.(IV.15.) rendeletének módosításáról

(14)2016 (IX.26.) önkormányzati képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíjairól

(15) 2016.(XII.01.) Demecser Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(16) 2016.(XII.01.) A szociális célú tűzifa támogatásáról

(17) 2016.(XII.01.) A közösségi együttélés szabályairól ésezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

(18) 2016.(XII.01.) Demecser város Környezetvédelmi alapjáról

(19) 2016.(XII.01.) A talajterhelési díjról

  

2015.évi RENDELETEK

1/2015.(II.4.) A piacról szóló 19/2012.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(2) 2015.(II.18.) Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(3) 2015.02.27. Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1-2014.(II.10.) ör. mód.

(4) 2015.02.27. A közművesítési hozzájárulásról

(5) 2015.02.27. Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról

(6) 2015.02.27. A szociális földprogramról

(7) 2015.04.13. Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2-2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(8) 2015.05.05. Demecser Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

(9) 2015.04.30. Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó szabályok megállapításáról

(10) 2015.05.05. A közművesítési hozzájárulásról szóló 4-2015. (II.27) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

(11) 2015.04.30.Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6-2013.(IV.15.) rendeletének módosításáról

(12) 2015.06.03. Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

(13) 2015.06.18. önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17-2007.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(14) 2015.(VI.19.) igazgatási szünet elrendeléséről

(15) 2015.(VI.19.) Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6-2013.(IV.15.) rendeletének módosításáról

(16) 2015.(VI.19.) Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2-2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(17)2015.(X.30.) A szociális célú tüzifa támogatásról

(18) 2015.(XII.15.) tüzifa rendelet módosítása

(19) 2015.(XII.15.) hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

(20) 2015.(XII.15.) Demecser helyi építési szabályzatáról szóló 15-2014 önk.rend.mód.

(21)2015.12.22. Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2-2015.(II.18.) ör.mód.

(22) 2015.12.22. Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6-2013.(IV.15.)rend.mód.

2014.évi RENDELETEK

(1) 2014.(II.10.) Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

(2) 2014.(II.28.) A 2013. évi költségvetéséről szóló 3-2013.(III.8.) önk. rend. mód.

(3) 2014.(II.28.) Az önkormányzat SZMSZ-ről szóló 7-2011.(IV.13.) önk.rend.mód

(4) 2014.(III.14.) egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6-2009.(IV.10.) önk.rend.mód.

(5) 2014.(III.14.) magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23-2012. (XI.29.) önk.rend.mód.

(6) 2014.(III.14.) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1-2014.(II.10.) ör.mód.

(7) 2014.(IV.1.) A szociális földprogramról 2014

(8) 2014.(V.05.) Demecser Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

(9) 2014.(VI.03.) Dem.Vár.Önk. 2014.évi költségvetési rendeletének módosítása

(10) 2014.(VI. 03.) a hulladékgazdálkodásról szóló önk.rend.elfogadására

(11) 2014.(VII.21.) A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6-2013.(IV.15.) ör. módosításáról

(12) 2014.(VII.21.) A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló 5-2013.(IV.16.) rendeletének módosításáról

(13) 2014.(VII.21.) Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1-2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(14) 2014.(VII.21.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

(15) 2014.(VIII..28.) Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1-2014.(II.10.) ör. módosításáról

(16) 2014.(VIII. 28.) A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

(17) 2014.(X.10.) önkormányzati rendelet Szociális célú tüzifa támogatásról

(18) 2014.(XI.11.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (SZMSZ)

(19) 2014.12.01. 2014.évi költségvetési rendelet módosítása

(20) 2014.12.01. A képviselői tiszteletdíjról

(21) 2014.(XII.15.) 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(22) 2014.12.23. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaságról

2013.évi RENDELETEK

(1) 2013.02.14. A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4-2006.(II. 03.) rendelet módosításáról

(2) 2013.03.08. Demecser Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása

(3) 2013.03.08. Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése

(4) 2013.04.13. A temetőkről és a temetkezésről szóló 4-2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

(5) 2013.04.13. A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól

(6) 2013.04.13. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

(7) 2013.04.29. Demecser Varos Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

(8) 2013.05.31. 2013. évi költségvetéséről szóló 3-2013.(III.8.) rendeletének módosításáról

(9) 2013.05.31. Az üzletek ejszakai nyitva tartasi rendjerol szolo 162012. (IX.19.) onkormanyzati rendelet modositasarol

(10) 2013.05.31. A szocialis foldprogramrol

(11) 2013.09.05. Demecser varos onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol szolo 3-2013.(III.8.) rendeletenek modositasarol

(12) 2013.09.05. Demecser varos onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol szolo 3-2013.(III.8.) rendeletenek modositasarol

(13) 2013.09.05. Demecser varos onkormanyzat Szocialis ellatasok intezmenyi teritesi dijairol szolo 6-2013.(IV.15.) rendeletenek modoitasarol

(14) 2013.(X.25.) Demecser Varos Onkrományzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3-2013.(III.8.) önk.rend. módosításáról

(15) 2013.11.15. Szociális célú tüzifa támogatásról

(16) 2013.12.21. Képviselő testület SZMSZ-ről szóló 7-2011.(IV.13.) r.mód.

(17) 2013.12.21. egyes szociális ellátások int.térítési díjairól szóló 6-2013(IV.15.) r.mód.

(18) 2013.12.21. egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6-2009(IV.10.) r.mód.

(19) 2013.12.21. Dem.Vár.Önk. .2013. évi költségvetéséről szóló 3-2013.(III.8.) r.mód.

2012.évi RENDELETEK

(1) 2012.01.30. egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6-2009 önk.rend.módosítása

(2) 2012.02.13. Dem.Vár.Önk. 2012.évi költségvetése

(3) 2012.02.27. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2-2011.(II.15) rendeletének módosításáról

(4) 2012.04.02. Dem.vár.szab.terveinek felülvizsg és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT szóló 15-2005. rend.mód.

(5) 2012.04.02. Ivóvíz rendelet 18-2008 1.sz.mell.hatályon kívül helyezése

(6) 2012.04.02. DOC műv. intézményben a tanulók által fizetendő TÉRÍTÉSI DÍJ és TANDÍJ szóló 15-2011.rend.mód

(7) 2012.04.02. A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól

(8) 2012.04.02. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

(9) 2012.04.26. (zárszámadás) 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

(10) 2012.05.31.Önkormányzati rendeletek módosításáról

(11) 2012.05.31.A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

(12) 2012.05.31.Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6-2009. (IV.10.) ör mód.

(13) 2012.06.27. Az önk. 2012. évi költségvetéséről szóló 2-2012.(II.13.) rendeletének módosításáról

(14) 2012.07.30. Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2-2012.(II.13.) rendeletének módosításáról

(15) 2012.07.30. A szociális földprogramról

(16) 2012.09.19. Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről

(17) 2012.10.25.az állattartás helyi szabályairól szóló 21-2008. (XI.07) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (18) 2012.10.25. az önk.vagyonáról és vagyontárgyak feletti tul.jog.gyak.

(19) 2012.10.25. A piacról

(20) 2012.11.20. költségvetési rendelet mód.

(21) 2012.11.20. piacról szóló rend.mód.

(22) 2012.11.20. vagyon rend.mód.

(23) 2012.11.29. A magánszemélyek kommunális adójáról

(24) 2012.11.29. A nev.-okt. és alapf.művészetokt. int.-ben a tanulók által fiz, tér. díjról és tandíjról szóló 5-2011.(VIII.31.) ör.mód.

(25) 2012.12.11. Az önk. 2012. évi költségvetéséről szóló 2-2012.(II.13.) rendeletének módosításáról

(26) 2012.12.20.Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6-2009. (IV.10.) r.mód.

(27) 2012.12.20. A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4-2006.(II. 03.) rendelet módosításáról

2011.évi RENDELETEK

(1) 2011.01.18. a koztisztviselok juttatasairol szolo onk.rend.hat.kiv.helyezeserol

(2) 2011.02.14. Demecser varos onkormanyzat 2011.evi koltsegveteserol

(3) 2011.03.07. Demecser varos onkormanyzat 2010.evi koltsegvetesenek modositasa

(4) 2011.03.22. SZMSZ 17-2010.(XI.04) rendelet modositasa

(5) 2011.03.30. szocialis ellatasok intezmenyi teritesi dijairol

(6) 2011.03.30. gyermekvedelmi ellatasok intezmenyi teritesi dijairol

(7) 2011.04.13. A kepviselo-testulet SZMSZ-rol

(8) 2011.04.27. Demecser varos onkormanyzatanak 2010. evi koltsegvetesenek vegrehajtasarol (zarszamadas)

(9) 2011.04.27. vallalkozok kommunalis adojarol szolo onk.rend.hatályonkivul helyezeserol

(10) 2011.04.27. A 2011 evi ktgvrol szolo 2-2011-II.15 rend.modositasa

(11) 2011.04.27. egyes szocialis elletasok helyi szabalyairol szolo 6-2009-IV-10 onk.rend.modositasarol

(12) 2011.05.31. Demecser varos 2011.evi ktgv.rend.modositasarol

(13) 2011.05.31. Demecser varos 2010.evi ktgv.rend.modositasarol (14) 2011.08.04. szocialis foldprogramrol

(15) 2011.08.30. A nevelesi-oktatasi es alapfoku muveszetoktatasi intezmenyben a tanulok altal fizetendo teritesi dijrol és tandijrol

(16) 2011.08.30. Az egyes szocialis ellatasok helyi szabalyairol szolo 6-2009. (IV.10.) onkormanyzati rendelet modositasarol

(17) 2011.08.30. Demecser varos onkormanyzat 2011. evi koltsegveteserol szolo 2-2011.(II.15) rendeletenek modositasarol

(18) 2011.08.30. a hivatali helyisegen kivuli, valamint a hivatali munkaidon kivuli hazassagkotes szabalyairol es dijarol

(19) 2011.08.30. A kozterulet hasznalat rendjerol szolo 14-2010.(IX.15.) onkormanyzati rendelet modositasara

(20) 2011.09.07. A szocialis ellatasok intezmenyi teritesi dijairol

(21) 2011.09.07. Demecser varos onkormanyzat 2011. evi koltsegveteserol szolo 2-2011.(II.15) rendeletenek modositasarol

(22) 2011.11.17. A szocialis foldprogramrol szolo 14-2011.(VIII.4.) onkormanyzati rendelet modositasara

(23) 2011.12.20. A civil szervezetek tamogatasarol

(24) 2011.12.20. A szocialis ellatasok intezmenyi teritesi dijairol szolo rendelethez

(25) 2011.12.20. A kozuzemi vizmubol szolg. ivovizert, ill. a csatornamu hasznalataert fizetendo hatosagi dijak megallapitasarol sz.rend.mod.

(26) 2011.12.20. Demecser varos onkormanyzat 2011.evi ktgv.rendelet modositasa (27) 2011.12.20. Demecser varos onkormanyzat 2012. evi atmeneti gazdalkodasarol

2010.évi RENDELETEK

(1) 2010.02.11. a 2010.évi ktgv.szerk.meghat.szóló rend.megalkotása

(2) 2010.02.11. az önk.vagyonáról és vagyongazd.-ról szóló rend. mód.

(3) 2010.02.11. Dem.vár.önk. SZMSZ 5-2008-II-15 rend.mód.

(4) 2010.02.11. a temetőkről és a temetkezésről

(5) 2010.02.18. dem.vár.önk. 2010.évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

(6) 2010.03.08. ktgv.rendelet módosítás 2009.évi

(7) 2010.04.27. első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önk.rend.hat.kívül helyezéséről

(8) 2010.04.29. Demecser Város Önk. 2009.évi végrehajtásáról (zárszámadás)

(9) 2010.04.29. az önkormányzat költségvetését érintő ár és díj tételekről

(10) 2010.04.29. szem.gond.nyújtó ell. és önk.mhelyi vendéglátás tér.díj megáll.szóló 7-2009 rend.mód.

(11) 2010.04.29. a piacról (12) 2010.08.05. dem.v.önk.2010.évi ktgv-ről szóló 5-2010.(II.19) rend.mód.

(13) 2010.09.14. dem.vár.önk. 2010.évi ktgv.mód. (pótköltségvetés)

(14) 2010.09.14. közterület használat rendjéről

(15) 2010.09.14. önk.ktgv.érintő ár és díjtételek önk.rend.mód.

(16) 2010.09.14. DOC-ban alkalmazott térítési díjak tandíj fiz.önk.rend.mód.

(17) 2010.11.03. Dem.vár.önk. SZMSZ 5-II-15.rend.módosítás

(18) 2010.12.15. kgtv.rend.módosítás

(19) 2010.12.15. ivóvízdíj rend.módosítás