Tájékoztatás megállapított afrikai sertéspestis betegség miatt fertőzött terület kijelöléséről és egyéb intézkedések elrendeléséről (SZ/82/00019-22/2020 és a SZ/82/00019-34/2020 határozatok hatályukat vesztik)