A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 10. A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések 17. § (1) A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak. (2) Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek. A középiskolák és szakképző intézmények kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik. (3) A nevelési, oktatási intézménybe a) a 18. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. (4) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a nevelési, oktatási intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét. (5) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a (4) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni. (6) A nevelési, oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni a (3) bekezdés szerinti előírás végrehajtásáról. (7) A nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. 18. § (1) A nevelési, oktatási intézmény területére a) az ott foglalkoztatott személyen, b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, c) a...

Megérkezett az első szénszállítmány Demecserbe

Tisztelt Demecseri Lakosok! Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a mai napon megérkezett az első szén szállítmány, melyet 2021.01.22. napján kezdünk el kiosztani azok részére, akiknek határozattal megállapításra került a szén, a kiosztás folyamatos lesz. Kérjük szíves türelmüket. Rátkai Sándor Bötykös Katalin polgármester...