Óvodai Beiratkozás Információk

ovisbeiratkozasLetöltés Az óvodai és bölcsődei beiratkozás rendje és feltételei 2022-2023. nevelési év Demecseri Óvodai Társulási Tánácsának „A Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde beiratkozási időpontjáról” szóló 5/2022.(III.02) határozata alapján a Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde felvételi időpontját a 2022/2023 nevelési évre vonatkozóan:  Személyesen: Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Székhely Intézményébe Demecser, Kinizsi P. út 1. 2022. 04. 25-től 04. 29.-ig 08.00-16.00 óra között. Demecseri Bölcsődei beiratkozás időpontja: 2022. 04. 25-től 2022. május 6-ig 08.00- 16.00 óra között.Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Berkeszi Tagóvodájába, Berkesz, Kossuth út 1. 2022. 04. 25-től 04. 29.-ig 08.00-16.00 óra között. Berkeszi Bölcsődei beiratkozás időpontja: 2022. 04. 25-től 2022. április 29-ig.Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Székelyi Tagóvodába, Székely, Illyés Gyula út 27. 2022. 04. 25-től 04. 29.-ig 08.00-16.00 óra között állapítja meg. 2022. szeptember 1-jétől a 2022/2023. nevelési évben az óvodába • azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét 2022. augusztus 31.-ig betöltötte, • az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A beiratkozáskor be kell mutatni: • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája), • a gyermek TAJ kártyáját, • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya),regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását. Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2022. április 30-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem...

Választási eredmények 2022. év

Demecser-001.-szavazokor-jegyzokonyveiLetöltés Demecser-002.-szavazokor-jegyzokonyveiLetöltés Demecser-003.-szavazokor-jegyzokonyveiLetöltés Demecser-004.-szavazokor-jegyzokonyveiLetöltés...