Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Demecseren

A projekt a tervezett tartalommal megvalósult, a beruházás 2021.06.30-ra befejeződött. Pályázó neve: Demecser Város Önkormányzata Projekt megnevezése: „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecseren” Projekt azonosító: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044 Támogatás összege: 176 834 400 HUF Támogatás mértéke: 100 % A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30. A) PROJEKT CÉLJA: 1. A vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozással. A beavatkozás legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. Az intézkedés magában foglalja a fejlesztéssel érintett település társadalmi-gazdasági, tervezési és megvalósítási tevékenységeinek összességét, amely így hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, műszaki-fizikai állomány megújításához, szolgála a természetes és épített környezet védelmét, valamint a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítását. 2. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzése és –kezelés előmozdítása: a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztés esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A projekt tervezése során  a vizek helyben tartásának lehetősége biztosított olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek: 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Az alábbi pontokból szükséges fejlesztési irányok megjelölve. A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója...