A XIV. Káposztás Napok Házirendje

Házirend

1. A rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.
2. A megvásárolt belépőjegy a karszalag, melyet az érvényesség ideje alatt a látogató köteles mindvégig viselni.
3. A szervezők a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a rendezvény területére alkoholt, fegyvert, kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező, vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat, vagy eszközt.
4. A rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő, vakvezető, rendőrségi kutyákon túlmenően állatot behozni tilos.
5. A rendezvény területén tilos a dohányzás!
6. A látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások életét, testi épségét, személyiségi jogait veszélyeztetheti, vagy sértheti.
7. A rendezvényre észlelhetően szeszes italtól és/vagy kábító hatású szertől bódult állapotban érkező személy beléptetése tilos!
8. A látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez.
9. A rendezvényen a szervezők előzetes írásbeli engedélyének hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, vagy reklámtevékenység folytatása.
10. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.
11. A rendezvény területére behozott értékekért a szervezők felelősséget nem vállalnak.
12. A rendezvényre megváltott karszalag viselése automatikusan feltételezi a házirend elfogadását és betartását.
13. A rendezvény területén a szervezők megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését.
14. A rendezvényen a szervezők nem üzemeltetnek csomag-, vagy értékmegörzőt. A kijelölt parkolókban örzést sem biztosítanak, ezért az ott elhelyezett tárgyak vonatkozásában a szervezők felelősséget nem vállalnak.
15. A talált tárgyak az információs pultoknál adhatóak le, az elveszett tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.
16. A rendezvényt a szervezők rossz idő esetén is megtarthatják. A rendezvény, vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a fesztivált a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére, vagy bezárására.
17. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

 

Hazirend-min